Företagsfotografering


Företagsfoto är ett vitt begrepp - ambitionen är att fånga essensen av ett företag genom att skildra människorna bakom verksamheten och deras dagliga arbete.


Porträtt- och verksamhetsbilder kommunicerar företagets värderingar och professionalism, vilket är ovärderligt för att bygga ett tillitsfullt och respekterat varumärke.


Bilderna används effektivt över olika plattformar - från webbplatser och sociala medier till årsredovisningar och mässor - för att skapa en enhetlig, ärlig och tilltalande bild av företaget som lockar kunder och stärker dess position på marknaden.

Check out my portfolio

Editorial photography captures the essence of storytelling through visually captivating and thought-provoking images.

TIDIGARE JOBB

Uppdraget gick ut på att täcka eventet för det nybildade bolaget Avoki - bilder som skall återspegla deras kompetens och verksamhet och som skall användas för hemsida och professionella nätverk